Stem

Stemklachten kunnen ontstaan wanneer de keel regelmatig branderig, pijnlijk en/of dichtgeknepen aanvoelt na intensiever stemgebruik. Stemklachten kunnen ook komen door het gevoel dat er iets in de keel zit wat niet opgehoest of weggeslikt kan worden.

Kenmerkend voor stemproblemen is de kwaliteitsverandering in de stemgeving (b.v.heesheid). Stemklachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Een veelvoorkomende oorzaak is het intensief en/of verkeerd stemgebruik. Stemklachten kunnen leiden tot verkeerd stemgedrag, wat kan leiden tot weer nieuwe klachten. Wanneer er stemklachten zijn, is het goed om advies te vragen aan de logopedist, ook al wordt er geen medische of lichamelijke oorzaak gevonden.

Wat doet de logopedist?

De stemgeving wordt onderzocht en de logopedist bespreekt met u de mogelijke oorzaken. Soms wordt geadviseerd om door de KNO-arts verder onderzocht te worden om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Onderzoek door de KNO-arts kan al dan niet uitsluiten of aan de stemplooien organische afwijken aanwezig zijn. De logopedist kan bij het onderzoek aantonen of er sprake is van verkeerd stemgebruik.

Na het onderzoek wordt een logopedische diagnose gesteld en een behandelplan gemaakt. Er wordt gewerkt aan de houding, ademhaling en stemgeving, afhankelijk van de oorzaak en de klacht. Tevens worden passende adviezen gegeven met betrekking tot een correct stemgebruik.